Politica de confidențialitate, GDPR și ‘cookies’

Politica de confidențialitate Wellfest – Asociația Plogging pentru România

I. Introducere

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Asociația PLOGGING PENTRU ROMÂNIA, cu sediul în Popești-Leordeni, str. Triumfului nr. 5, et. 2, ap. 8, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.wellfest.ro („Site-ul”). Această politică de confidențialitate descrie practicile Asociației PLOGGING PENTRU ROMÂNIA (“Asociația”) în ceea ce privește informațiile colectate de la utilizatorii care accesează site-ul nostru la adresa www.wellfest.ro, sau care împărtășesc cu noi informații personale (“utilizatori”).

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Colectam două tipuri de date și informații de la utilizatori. Primul tip de informație este informația neidentificată și neidentificabilă referitoare la un utilizator (utilizatori), care pot fi puse la dispoziție sau adunate prin utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului (“Informații non-personale”). Nu suntem constienți de identitatea unui Utilizator de la care au fost colectate informațiile non-personale. Informațiile non-personale pe care le colectam pot include informațiile dumneavoastră de utilizare cumulate și informațiile tehnice transmise de dispozitivul dumneavoastră, inclusiv anumite informații despre software și hardware (de exemplu, tipul de browser și sistemul de operare pe care îl utilizează dispozitivul, preferințele de limbă, accesul la timp etc.). pentru a îmbunătăți funcționalitatea Site-ului nostru. De asemenea, putem colecta informații despre activitatea dvs. pe Site (de ex., paginile vizionate, navigarea online, click-urile, acțiunile etc.).
Al doilea tip de informații sunt Informațiile personale, care sunt informații identificabile individual, și anume informații care identifică o persoană cu un efort rezonabil. Aceste informații includ: informații despre dispozitiv: colectăm informații personale de pe dispozitiv. Astfel de informații includ date geolocație, adresa IP, identificatori unici (de exemplu, adresa MAC și UUID) și alte informații care se referă la activitatea dumneavoastră prin intermediul site-ului.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociația Plogging pentru România prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

– pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind serviciile oferite de Asociație, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțamântul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul si a îmbunătăţi experiența dumneavoastra oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Asociației de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care va prelucrăm datele
Ca principiu, Asociația va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care doriți sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Asociația va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfașurate de Asociație pe baza consimțamântului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Asocciația în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
– pentru administrarea Site-ului;
– în situațiile în care aceasta comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Asociație prin intermediul Site-ului;
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunatațirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță a utilizatorilor;
– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevazute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Asociație pot fi transferate în afara României, către state din Uniunea Europeană.
Pe lângă scopurile enumerate în această Politică de confidențialitate, este posibil să împărtășim informații personale furnizorilor noștri terți de încredere, care pot fi localizați în diferite jurisdicții din întreaga lume, pentru oricare dintre următoarele scopuri:
– Gazduirea si operarea Site-ului nostru;
– Oferirea de servicii, inclusiv o afișare personalizata a site-ului nostru;
– Stocarea și prelucrarea acestor informații în numele nostru;
– Servirea cu reclame și evaluarea succesului campaniilor noastre de publicitate;
– Efectuarea de cercetări, diagnostice sau analize tehnice.
De asemenea, putem divulga informații dacă avem o bună credința și credem că divulgarea acestor informații este utilă sau în mod rezonabil necesară pentru: (i) respectarea oricărei legi, reglementări, procese legale sau cereri guvernamentale; (ii) a pune în aplicare politicile noastre (inclusiv acordul nostru), inclusiv investigații privind eventuale încălcări ale acestora; (iii) a investiga, a detecta, a preveni sau a lua măsuri în ceea ce privește activitățile ilegale sau alte infracțiuni, suspiciuni de fraudă sau probleme de securitate; (iv) stabilirea sau exercitarea drepturilor noastre de a ne apăra împotriva creanțelor legale; (v) prevenirea vătămării drepturilor, proprietății sau siguranței noastre, a utilizatorilor noștri, a dumneavoastră sau a oricărei părți terțe; sau (vi) în scopul colaborării cu agențiile de aplicare a legii și/ sau în cazul în care considerăm că este necesar pentru a asigura respectarea proprietății intelectuale sau a altor drepturi legale.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociație, conform celor descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociației cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociație a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociația să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociație către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociației sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociația poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Cu toate acestea, rețineți că aceste drepturi nu sunt absolute și pot fi supuse propriilor noastre interese legitime și cerințe de reglementare.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@plogging.ro.
Putem rectifica, completa sau elimina informații incomplete sau inexacte, în orice moment și la discreția noastră.

Cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți Site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dumneavoastră sau culese în urma folosirii serviciilor lor. Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă, un “cookie” este o mică informație pe care un site web o atribuie dispozitivului în timp ce vizionați un site web. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră, în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dumneavoastră.
Noi și partenerii noștri de încredere folosim cookie-uri și alte tehnologii în serviciile noastre, inclusiv atunci când vizitați Site-ul nostru sau accesați serviciile noastre. Cookie-urile sunt foarte utile și pot fi folosite în diverse scopuri. Aceste scopuri vă permit să navigați eficient între pagini, să activați automat anumite funcții, să vă reamintiți preferințele și să faceți mai rapidă și mai ușoară interacțiunea dintre dumneavoastră și serviciile noastre. Modulele cookie sunt, de asemenea, utilizate pentru a vă asigura că anunțurile pe care le vedeți sunt relevante pentru dumneavoastră și interesele dumneavoastră și pentru a compila date statistice cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre.
Site-ul folosește următoarele tipuri de module cookie:
A. “cookie-uri de sesiune” care sunt stocate doar temporar în timpul unei sesiuni de navigare, pentru a permite utilizarea normală a sistemului și sunt șterse de pe dispozitiv atunci când browser-ul este închis;
B. “cookie-uri persistente”, care sunt citite numai de Site, salvate pe computerul dumneavoastră pentru o perioadă fixă și nu sunt șterse când browserul este închis. Aceste module cookie sunt utilizate acolo unde trebuie să știm cine sunteți pentru vizite repetate, de exemplu pentru a ne permite să stocăm preferințele dvs. pentru următoarea conectare;,
C. “cookie-urile terță parte” care sunt stabilite de alte servicii online care rulează conținut pe pagina pe care o vizualizați, de exemplu, de către companii de analiză terță parte care monitorizează și analizează accesul web.
Fișierele cookie nu conțin informații care să vă identifice personal, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dumneavoastră pot fi legate de noi de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Puteți elimina modulele cookie urmând instrucțiunile din preferințele dispozitivului dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă alegeți să dezactivați modulele cookie, este posibil ca unele funcții ale site-ului să nu funcționeze corect, iar experiența dumneavoastră online poate fi limitată.
De asemenea, folosim un instrument numit “Google Analytics” pentru a colecta informații despre utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului. Google Analytics colectează informații cum ar fi cât de des accesează utilizatorii Site-ul, ce pagini accesează atunci când fac acest lucru etc. Folosim informațiile pe care le primim de la Google Analytics numai pentru a ne îmbunătăți site-ul și serviciile. Google Analytics colectează adresa IP atribuită dvs. la data vizitei site-urilor, mai degrabă decât numele dvs. sau alte informații de identificare. Nu combinăm informațiile colectate prin utilizarea Google Analytics cu informații de identificare personală. Capacitatea Google de a utiliza și de a distribui informațiile colectate de Google Analytics cu privire la vizitele dvs. pe acest site este restricționată de Termenii și condițiile Google Analytics și de Politica de confidențialitate Google (Google Analytics Terms of Use si Google Privacy Policy).

Cum protejm informațiile dumneavoastră ?
Acordăm o mare atenție implementării și menținerii securității site-ului și a informațiilor dumneavoastră. Folosim proceduri și politici standard pentru a asigura siguranța informațiilor pe care le colectăm și le păstrăm și împiedicăm utilizarea neautorizată a acestor informații și cerem ca orice terță parte să respecte cerințe similare de securitate, în conformitate cu această politică de confidențialitate. Deși luăm măsuri rezonabile pentru protejarea informațiilor, nu putem fi responsabili pentru faptele acelora care obțin acces neautorizat sau abuzul site-ului nostru și nu acordăm nici o garanție, expresă, implicită sau altfel, că vom împiedica acest acces.

Transferul de date în afara EEA
Rețineți că anumiți destinatari de date pot fi situați în afara EEA. În astfel de cazuri, vă vom transfera datele numai în țările aprobate de Comisia Europeană pentru a oferi un nivel adecvat de protecție a datelor sau pentru a încheia acorduri juridice care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor.

Marketing
Putem folosi informațiile dumneavoastră personale, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon etc., sau prin utilizarea subcontractanților noștri terți, în scopul de a vă furniza materiale promoționale referitoare la serviciile pe care credem că v-ar putea interesa.
Din respectarea dreptului dumneavoastră la intimitate, vă oferim în cadrul unor astfel de materiale de marketing mijloacele de a renunța la primirea de noi oferte de marketing din partea noastră. Dacă vă dezabonați, vă vom elimina adresa de e-mail sau numărul de telefon din listele noastre de distribuție de marketing.
Rețineți că, chiar dacă v-ați dezabonat de la primirea e-mailurilor de marketing de la noi, vă putem trimite alte tipuri de comunicări importante prin e-mail, fără a vă oferi posibilitatea de a renunța la primirea acestora. Acestea pot include anunțuri de servicii pentru clienți sau anunțuri administrative.

Tranzacții corporative
Este posibil să împărtășim informații în cazul unei tranzactii corporative (de exemplu, vânzarea unei părti substanțiale a afacerii noastre, fuziune, consolidare sau vânzare de active). În cazul celor de mai sus, cesionarul sau societatea absorbantă își asumă drepturile și obligațiile descrise în această politică de confidențialitate.

Minori
Înțelegem importanța protejării vieții private a copiilor, în special în mediul online. Site-ul nu este destinat sau adresat copiilor. În niciun caz nu trebuie să permitem utilizarea serviciilor noastre de către minori fără consimțămantul prealabil sau cu acordul unui părinte sau tutore legal. Nu colectam cu bună știință informații personale de la minori. Dacă un părinte sau un tutore află că la un moment dat copilul lor ne-a furnizat informații personale fără consimțământul lor, el sau ea ar trebui să ne contacteze la office@plogging.ro.

Actualizări sau modificări la această politică de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica sau revizui periodic Politica de confidențialitate; schimbările materiale vor fi efective imediat după afisarea politicii revizuite de confidențialitate. Utilizarea continuă a platformei, în urma unor astfel de modificări pe Site-ul nostru, reprezintă recunoașterea și consimțământul dumneavoastră cu privire la astfel de modificări la Politica de confidențialitate și acordul dumneavoastră de a respecta termenii acestor modificări.

Cum să ne contactați
Daca aveti intrebari generale despre Site sau despre informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră și despre modul în care le folosim, ne puteți contacta la office@plogging.ro.

Asociația PLOGGING PENTRU ROMÂNIA
Codul de identificare fiscală: 37518029

Modificat ultima dată: 15 ianuarie 2020